05.08.2006 KB wijz. KB 26.04.2006 wijz. KB 15.03.1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen

ondertekenaar
TOBBACK Bruno - Min. van Leefmilieu en Pensioenen,
inforumnummer
212022
essentie
Dit besluit past de datum van inwerkingtreding aan van ondere andere de bepaling inzake de geldigheidsduur van de niet-periodieke keuring van het KB 26.04.2006. ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren