14.07.2006 KB wijz. KB 26.09.2002 betr. de organisatie van de Koninklijke Militaire School, van het KB 30.07.1987 tot uitvoering van de dienstplichtwetten, gecoördineerd op 30.04.1962, en van het KB 03.05.2003 betr. het statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht

ondertekenaar
FLAHAUT André - Min. van Landsverdediging,
inforumnummer
212145
essentie
Ten gevolge van de afschaffing van de verplichting het bewijs te leveren dat men aan de dienstplichtwetten heeft voldaan, door het voorleggen van een militiegetuigschrift, vóór men toegelaten wordt tot een betrekking in de overheidsinstellingen, wordt a ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren