13.07.2006 BBHR betr. de administratieve en begrotingscontrole evenals de begrotingsopmaak

ondertekenaar
VANHENGEL Guy - Min. belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
inforumnummer
212215
essentie

De begrotingscontrole wordt uitgeoefend door de Regering en de Minister tot wiens bevoegdheid de begroting behoort. De administratieve controle wordt uitgeoefend door de Regering en de Minister tot wiens bevoegdheid het openbaar ambt behoort. Ze worden ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren