07.07.2006 Ordonnantie houdende instemming met: het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaams Gewest, de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Duitstalige Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie inzake de oprichting van een Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind, gesloten te Brussel op 19.09.2005

ondertekenaar
HUYTEBROECK Evelyne - Lid van het Verenigd College (Brussels Gewest), bevoegd voor het Beleid inzake Bijstand aan Personen, Financiën, Begroting en Externe Betrekkingen,
et al.
inforumnummer
212222
essentie
De oprichting van een Nationale Commissie voor de rechten van het kind beantwoordt aan de noodzaak een coördinatiemechanisme te ontwikkelen tussen de verschillende overheidsinstanties om een ruim en coherent kinderrechtenbeleid te waarborgen. ...
type document
Ordonnantie
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren