23.06.2006 BVR tot gedeeltelijke operationalisering van het beleidsdomein ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed en houdende aanpassing van de regelgeving inzake ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed als gevolg van het bestuurlijk beleid

ondertekenaar
VAN MECHELEN Dirk - Vlaams Min. van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening,
inforumnummer
212249
essentie

In het kader van de bestuurlijke vernieuwing keurde de Vlaamse Regering dit besluit goed tot operationalisering van het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed voor wat de beleidsdomeinen ruimtelijke ordening en onroerend er ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren