20.07.2006 KB wijz. KB 28.11.1969 tot uitvoering van de wet 27.06.1969 tot herziening van de besluitwet 28.12.1944 betr. de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

ondertekenaar
DEMOTTE Rudy - Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
VANVELTHOVEN Peter - Min. van Werk,
inforumnummer
212271
essentie
De toepassing van de wet 27.06.1969 tot herziening van de besluitwet van 28.12.1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders wordt verruimd tot personen die, in de zin van art. 16 van het decreet 07.05.2004 houdende oprichting van een Vlaam ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren