05.08.2006 KB wijz. KB 03.07.1996 tot uitvoering van de wet betr. de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14.07.1994

ondertekenaar
DEMOTTE Rudy - Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
inforumnummer
212275
essentie
Dit besluit wijzigt art. 128ter van het KB 03.07.1996 inzake de gerechtigden op de in titel III, hoofdstuk III van de gecoördineerde wet omschreven geneeskundige verstrekkingen, bedoeld in art. 32, eerste lid, 12° tot 15° van de gecoördineerde wet. ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren