11.07.2006 Wet wijz. wet 26.06.2002 betr. de sluiting van de ondernemingen

ondertekenaar
VANVELTHOVEN Peter - Min. van Werk,
inforumnummer
212312
essentie
Deze wet strekt er toe de Richtlijn 2002/74/ EG van het Europees Parlement en de Raad van 23.09.2002 tot wijziging van Richtlijn 80/987/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake de bescherming van de werk ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren