28.07.2006 KB wijz. art. 45, 46 en 48 van het KB 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoering van een art. 45bis in hetzelfde KB

ondertekenaar
VANVELTHOVEN Peter - Min. van Werk,
inforumnummer
212315
essentie
Dit besluit wijzigt enkele bepalingen om in aanmerking te komen voor een werkloosheidsvergoeding. Het gaat om bepalingen inzake de toekenningsvoorwaarde, onvrijwillig zonder arbeid en zonder loon zijn. ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren