20.07.2006 Ordonnantie betr. het interpellatierecht van de inwoners van een gemeente

ondertekenaar
PICQUE Charles - Min.-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking,
et al.
inforumnummer
212327
essentie
Deze ordonnantie voert in heel het Gewest het interpellatierecht in voor alle inwoners van de gemeente. De ordonnantie laat de gemeenten, behalve voor bepaalde aspecten, de mogelijkheid om zelf de uitoefening van dit interpellatierecht te regelen, via het ...
type document
Ordonnantie
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren