17.08.2006 MB genomen met toepassing van art. 10, par. 1, vijfde lid, van de wet 19.10.1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en met toepassing van art. 23, par. 1, zesde lid, van de GKW, houdende het verbod voor de provincie-, gemeente- en districtsraadsverkiezingen van 08.10.2006 van het gebruik van sommige letterwoorden en afkortingen

ondertekenaar
KEULEN Marino - Vlaams Min. van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering,
inforumnummer
212344
essentie
In uitvoering van de kieswetgeving heeft de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur het gebruik van letterwoorden verboden, waarvan een politieke partij die door minstens drie leden vertegenwoordigd is in het Vlaamse Parlement, in het verleden gebruik he ...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren