09.08.2006 MB genomen met toepassing van art. 23, par. 1, negende lid, BGKWB, houdende het verbod voor de gemeenteraadsverkiezingen van 08.08.2006 van het gebruik van sommige letterwoorden

ondertekenaar
PICQUE Charles - Min.-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking,
inforumnummer
212347
essentie
Dit besluit stelt de letterwoorden vast die verboden zijn op de gemeenteraadsverkiezingen van 08.10.2006. ...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren