23.06.2006 BVR wijz. BVR 17.06.2005 houdende de erkenning als energiedeskundige voor woningen en houdende de uitvoeringsvoorwaarden van de energieaudit voor woningen

ondertekenaar
PEETERS Kris - Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,
inforumnummer
212407
essentie
Een kandidaat-energiedeskundige kan een erkenning krijgen wanneer hij voldoet aan drie voorwaarden. Een van de voorwaarden is in het bezit zijn van een diploma middelbaar onderwijs. Deze voorwaarde geldt niet wanneer geschikte kandidaten ervaring hebben i ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren