07.07.2006 Dec. betr. het onderwijs XVI - Secundair onderwijs - Decreet betreffende het onderwijs III (art. III.19)

ondertekenaar
LETERME Yves - Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,
VANDENBROUCKE Frank - Vlaams Min. van Werk, Onderwijs en Vorming,
inforumnummer
212483
essentie
De aanpassing in het onderwijsdecreet III geeft personeelsleden die op basis van art. 15 van dat decreet werden aangesteld in scholen van het buitengewoon secundair onderwijs de garantie dat zij ook na de concordantie kunnen aangesteld blijven in een ambt ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren