07.07.2006 Dec. betr. het onderwijs XVI - Decreet betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding (art. V.1-12)

ondertekenaar
LETERME Yves - Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,
VANDENBROUCKE Frank - Vlaams Min. van Werk, Onderwijs en Vorming,
inforumnummer
212491
essentie
Er worden twee nieuwe ambten binnen de Centra voor leerlingenbegeleiding voorzien: het ambt van ervaringsdeskundige en het ambt van intercultureel bemiddelaar. Het is de bedoeling dat de centra die één of beide ambten in hun personeelsformatie opnemen h ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren