07.07.2006 Dec. betr. het onderwijs XVI - Andere bepalingen - internaten (art. VIII.3-7)

ondertekenaar
LETERME Yves - Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,
VANDENBROUCKE Frank - Vlaams Min. van Werk, Onderwijs en Vorming,
inforumnummer
212500
essentie
In het kader van het inclusief onderwijs zorgt deze wijziging ervoor dat leerlingen die wel in het gewoon onderwijs les volgen, maar in een internaat voor buitengewoon onderwijs verblijven, in dit internaat voor financiering en subsidiëring in aanmerking ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren