07.07.2006 Dec. betr. het onderwijs XVI - Andere bepalingen - Politiek verlof (art. VIII.8-9)

ondertekenaar
LETERME Yves - Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,
VANDENBROUCKE Frank - Vlaams Min. van Werk, Onderwijs en Vorming,
inforumnummer
212501
essentie
Deze wijziging voert een algemene regeling in voor het nemen van een politiek verlof. Het wegvallen van de verplichtingen om centrale regelgeving op te stellen, laat toe dat het politiek verlof voor de kleinere politieke mandaten aangepast kan worden door ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren