07.07.2006 Dec. betr. het onderwijs XVI - Andere bepalingen - Speciale onderwijsleermiddelen (art. VIII.18)

ondertekenaar
LETERME Yves - Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,
VANDENBROUCKE Frank - Vlaams Min. van Werk, Onderwijs en Vorming,
inforumnummer
212505
essentie
Door de wijziging wordt duidelijker gesteld dat speciale onderwijsleermiddelen (SOL) (net als de GON-begeleiding) enkel gefinancierd kunnen worden voor leerlingen in scholen die gefinancierd of gesubsidieerd zijn door de Vlaamse Gemeenschap. Dit principe ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren