23.06.2006 Dec. wijz. dec. 07.07.1998 houdende instelling van de Vlaamse Ombudsdienst

ondertekenaar
BOURGEOIS Geert - Vlaams Min. van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme,
LETERME Yves - Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,
inforumnummer
212518
essentie
Het is voor de burger onmogelijk geworden om klachten over de handelingen en de werking van de sociale-huisvestingsmaatschappijen in te dienen bij de Vlaamse ombudsdienst. Om hieraan tegemoet te komen wordt de bevoegdheid van de ombudsdienst losgekoppeld ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren