13.07.2006 BBHR houdende aanwijzing van de naamloze vennootschap Elia System Operator als beheerder van het gewestelijk transmissienet voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor een termijn van twintig jaar

ondertekenaar
HUYTEBROECK Evelyne - Min. belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
PICQUE Charles - Min.-Voorzitter van de Brussels Hoofdstedelijke Gewest, belast met Plaatselijke Besturen, Werkgelegenheid, Huisvesting en Monumenten en Landschappen,
inforumnummer
212520
essentie
De naamloze vennootschap Elia System Operator wordt voor een termijn van twintig jaar aangewezen als gewestelijke transmissienetbeheerder voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren