22.08.2006 KB wijz. art. 154 en 155 van het KB 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering

ondertekenaar
VANVELTHOVEN Peter - Min. van Werk,
inforumnummer
212547
essentie
Dit besluit wijzigt enkele artikelen betreffende de administratieve sancties voor werklozen. ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren