07.07.2006 Dec. houdende de oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen

ondertekenaar
PEETERS Kris - Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,
VAN BREMPT Kathleen - Vlaams Min. van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen,
inforumnummer
212549
essentie
Dit decreet kadert in het project Beter Bestuurlijk Beleid en beoogt voor het Vlaamse Gewest te voorzien in een geïntegreerde benadering van de mobiliteitsproblematiek. Die geïntegreerde benadering zal mee worden ondersteund door de oprichting van een s ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren