01.09.2006 BVR betr. de inwerkingtreding van sommige bepalingen van het Provinciedecreet van 09.12.2005 en de vaststelling van het model van de akte inzake fractievorming

ondertekenaar
KEULEN Marino - Vlaams Min. van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering,
inforumnummer
212552
essentie
Dit besluit bepaalt de datum van inwerkingtreding van enkele artikelen van het Provinciedecreet en machtigt de Vlaamse minister bevoegd voor de Binnenlandse Aangelegenheden om het model van de akte inzake fractievorming met betrekking tot de provincierade ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren