02.06.2006 Wet wijz. KB 30.03.2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten wat betreft de benoeming in de graad van aanstelling van bepaalde personeelsleden van de algemene directie van de gerechtelijke politie

ondertekenaar
DEWAEL Patrick - Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken,
inforumnummer
212631
essentie
Deze wet voert een mechanisme in waarmee de aangestelde personeelsleden met een brevet dat hen toegang verschafte tot de BOB, hun positie kunnen versterken door hen de gelegenheid te geven de verworven ervaring te valoriseren door de eigenlijke benoeming ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren