01.09.2006 KB tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de art. 1 en 2 van het KB 19.07.2001 tot uitvoering van de wet 08.08.1997 betr. het Centraal Strafregister

ondertekenaar
ONKELINX Laurette - Vice-Eerste Min. en Min. van Justitie,
inforumnummer
212725
essentie
De art. 1 en 2 van het KB 19.07.2001 tot uitvoering van de wet 08.08.1997 betreffende het Centraal Strafregister treden in werking op 13.09.2006. Deze bepalingen voorzien in de mogelijkheid, voor de procureurs des Konings en de onderzoeksrechters om zich ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren