07.07.2006 BVR wijz. BVR 20.07.1994 houdende vaststelling van de regels volgens dewelke het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap de kosten van bijstand door doventolken ten laste neemt

ondertekenaar
VERVOTTE Inge - Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
inforumnummer
212782
essentie
Om de continuïteit van de bijstand via dienstverlening door tolken voor doven en slechthorenden te verzekeren, past dit besluit de regels aan volgens dewelke het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap de kosten hiervan ten laste neemt. ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren