13.07.2006 BBHR houdende wijziging van het BBHR 18.07.2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering

ondertekenaar
PICQUE Charles - Min.-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking,
et al.
inforumnummer
212917
essentie
Dit besluit breidt de gevallen uit waarin de Brusselse Hoofdstedelijke Regering delegatie van bevoegdheden toestaat aan de Brusselse Ministers. ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren