15.09.2006 KB tot uitvoering van art. 59 van de wet 02.01.2001 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen, wat de maatregelen inzake vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan betreft

ondertekenaar
DEMOTTE Rudy - Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
inforumnummer
213011
essentie

Vanaf 01.10.2005 voert het besluit in de verzorgingssector nieuwe personeelscategorieën in die recht hebben op de vrijstelling van arbeidsprestaties. Het voorschotsysteem en de formules voor de berekening van de tegemoetkoming van het Rijksinstitu ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren