28.07.2006 MB wijz. art. 66 van het MB 21.10.2005 betr. het sluiten van beheersovereenkomsten ter uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1257/99 van de Raad van 17.05.1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling

ondertekenaar
PEETERS Kris - Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,
inforumnummer
213019
essentie
Een beheersovereenkomst (vrijwillige contracten die landbouwers kunnen sluiten met de overheid om de natuur, het milieu en het landschap op hun bedrijf te onderhouden) die aanvangt op 01.04.2006 kan nog worden gesloten na die datum op voorwaarde dat de aa ...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren