28.09.2006 KB tot uitvoering van de wet 15.05.2006 wijz. wet 08.04.1965 betr. de jeugdbescherming, het Wetboek van strafvordering, het Strafwetboek, het Burgerlijk Wetboek, de nieuwe gemeentewet en de wet 24.04.2003 tot hervorming van de adoptie en tot uitvoering van de wet 13.06.2006 wijz. van de wetgeving betr. de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd

ondertekenaar
DEMOTTE Rudy - Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
ONKELINX Laurette - Vice-Eerste Min. en Min. van Justitie,
inforumnummer
213027
essentie
Dit besluit bepaalt de datum van inwerkingtreding van verschillende artikels in het kader van de jeugdbescherming. ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren