07.07.2006 Dec. wijz. dec. 22.12.1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, van het decreet van 04.02.1997 houdende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers en van het dec. 15.07.1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat betreft de versterking van het instrumentarium woonkwaliteitsbewaking

ondertekenaar
KEULEN Marino - Vlaams Min. van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering,
inforumnummer
213123
essentie
Dit decreet is bedoeld om de kwaliteit van de woningen te bewaken en huisjesmelkerij op de privé-woningmarkt te bestrijden. De administratieve procedures bij ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring zijn verbeterd en het snelherstel door de burgemeester wor ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren