15.09.2006 Wet tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

ondertekenaar
DEWAEL Patrick - Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken,
et al.
inforumnummer
213125
essentie
Deze wet voert een aantal maatregelen in tot wegwerking en beheersing van de gerechtelijke achterstand op het niveau van de Raad van State. De bevoegdheid van de Raad van State om uitspraak te doen omtrent geschillen inzake de individuele beslissingen in ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren