28.09.2006 KB ter uitvoering van art. 8, par. 10, 1°, van het KB 23.12.1996 tot uitvoering van de art. 15, 16 en 17 van de wet 26.07.1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels

ondertekenaar
TOBBACK Bruno - Min. van Leefmilieu en Pensioenen,
inforumnummer
213136
essentie
Voor de pensioenen die daadwerkelijk en voor de eerste maal ingaan op 01.10.2006 wordt het in art. 8, par. 1 van het KB 23.12.1996 vermelde loon verhoogd met 17 %. Zo wordt de pensioenopbrengst, voor de jaren waarin het minimum jaarrecht voor een volledig ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren