14.07.2006 Dec. houdende instemming met het verdrag tussen de lidstaten van de Europese Unie, enerzijds, en de Republiek Bulgarije en Roemenië, anderzijds, betreffende de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie, het protocol, de akte en de slotakte, ondertekend in Luxemburg op 25.04.2005

ondertekenaar
BOURGEOIS Geert - Vlaams Min. van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme,
inforumnummer
213138
essentie
Het verdrag tussen de lidstaten van de Europese Unie, enerzijds, en de republiek Bulgarije en Roemenië, anderzijds, betreffende de toetreding van de republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie, het protocol, de akte en de slotakte zullen volkom ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren