01.09.2006 BVR wijz. BVR 09.12.2005 betr. de modulering en de netwerken rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening en crisisjeugdhulpverlening in het raam van de integrale jeugdhulp

ondertekenaar
VANDENBROUCKE Frank - Vlaams Min. van Werk, Onderwijs en Vorming,
VERVOTTE Inge - Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
inforumnummer
213139
essentie
Verschillende termijnen inzake modulering van het jeugdhulpverleningsaanbod worden verlengd. Het gaat om de goedkeuringstermijn van de typemodules, de afwijking ervan en de uiterlijke termijn voor de jeugdhulpvoorzieningen om hun jeugdhulpverleningsaanbod ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren