28.09.2006 KB tot uitvoering van de art. 33, 33bis, 34 en 34bis van de herstelwet 10.02.1981 inzake de pensioenen van de sociale sector

ondertekenaar
TOBBACK Bruno - Min. van Leefmilieu en Pensioenen,
inforumnummer
213143
essentie
Dit besluit stelt de bijzondere modaliteiten vast waarmee rekening gehouden moet worden bij de vaststelling van het gewaarborgd minimumpensioen in het stelsel van de werknemers, zowel wat de rust- als wat de overlevingspensioenen betreft. Het nagestreefde ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren