15.09.2006 KB wijz. KB 09.07.2001 tot regeling van de vernietiging van de gegevensbanken van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en de sociale gegevensbanken of de sociale gegevens van persoonlijke aard die erin worden bewaard, in uitvoering van art. 29 van de wet 15.01.1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

ondertekenaar
DEWAEL Patrick - Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken,
et al.
inforumnummer
213178
essentie
De procedure met betrekking tot de vernietiging van de gegevensbanken van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid verplicht een aanvraag tot advies van de interdepartementale commissie bevoegd voor de administratieve, technische, technologische en wette ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren