24.09.2006 KB wijz. art. 118, 133 en 137 van het KB 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering

ondertekenaar
VANVELTHOVEN Peter - Min. van Werk,
inforumnummer
213252
essentie
Met deze wijziging blijft, in geval van tijdelijke werkloosheid, het gemiddeld dagloon dat bij de aanvang van de tijdelijke werkloosheid in aanmerking werd genomen behouden als berekeningsbasis voor latere periodes van tijdelijke werkloosheid. ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren