24.09.2006 MB wijz. art. 65 van het MB 26.11.1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering

ondertekenaar
VANVELTHOVEN Peter - Min. van Werk,
inforumnummer
213255
essentie
Het gemiddeld dagloon van een werkloze wordt slechts in aanmerking genomen indien de periode waarvoor een loon of een opzeggingsvergoeding werd betaald een einde kende in de periode van zes maanden, voorafgaand aan de uitkeringsaanvraag. De periode van ze ...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren