20.07.2006 MB tot vaststelling van de bestandsarchitectuur van de elektronische vorm van de beslissingen van de raad voor maatschappelijk welzijn inzake de jaarrekening

ondertekenaar
KEULEN Marino - Vlaams Min. van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering,
inforumnummer
213287
essentie
De elektronische vorm van de besluiten van de raad voor maatschappelijk welzijn betreffende de jaarrekeningen moet voldoen aan de bestandsarchitectuur zoals die in dit besluit en de bijlage bij dit besluit staat beschreven. ...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren