07.07.2006 BVR tot vaststelling van nadere regels inzake de rechtsopvolging van de gewestelijke ontwikkelingsmaatschappijen door de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen

ondertekenaar
MOERMAN Fientje - Vlaams Min. van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel,
inforumnummer
213358
essentie
Dit besluit regelt een aantal praktische kwesties die vooral de rechtspositie van de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen, alsmede deze van het Vlaams Agentschap Ondernemen en van het Vlaamse Gewest zelf, aanbelangen. Dit, in uitvoering van het decreet ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren