13.07.2006 BBHR wijz. BBHR 30.04.2003 betr. havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en ladingsresiduen

ondertekenaar
HUYTEBROECK Evelyne - Min. belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
PICQUE Charles - Min.-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking,
SMET Pascal - Min. bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
inforumnummer
213417
essentie

De kosten van de havenontvangstinstallaties voor scheepsafval, met inbegrip van behandeling en opruiming van het afval, worden gedekt door een heffing op de schepen. Op die manier dragen alle schepen die de haven van Brussel aandoen een belangrijk deel ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren