19.09.2006 MB houdende vaststelling van de tabel in uitvoering van het BVR 15.03.2002 tot uitvoering van de art. 14, par. 6 en 17, par. 8, van het dec. 23.01.1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen

ondertekenaar
PEETERS Kris - Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,
inforumnummer
213422
essentie
Dit besluit bevat de geactualiseerde tabel 'dierlijke mest, bewerkte dierlijke mest en andere meststoffen, die stikstof onder dusdanige vorm bevatten dat slechts een beperkt gedeelte van de totale stikstof vrij komt in het jaar van opbrenging', waarin de ...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren