20.10.2006 BVR houdende bepaling van aanvullende beoordelingscriteria ter uitvoering van art. 8, par. 2, van het kunstendecreet van 02.04.2004 voor tweejarige of vierjarige financieringsbudgetten

ondertekenaar
ANCIAUX Bert - Vlaams Min. van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel,
inforumnummer
213622
essentie
In het kader van de subsidiëring van kunstenorganisaties, om de grootte van het financieringsbudget te bepalen, worden verschillende beoordelingscriteria gehanteerd, voor zover die relevant zijn voor de beoordeling van de gesubsidieerde activiteit en voo ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren