25.10.2006 KB wijz. KB 17.02.2005 houdende vaststelling van de normen waaraan een ziekenhuisbloedbank moet voldoen om te worden erkend

ondertekenaar
DEMOTTE Rudy - Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
inforumnummer
213832
essentie
Dit besluit wijzigt de traceerbaarheidsvoorschriften van bloed en bloedderivaten en de regels omtrent de melding van ernstige ongewenste bijwerkingen en voorvallen. ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren