24.10.2006 MB wijz. MB 18.11.2005 tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden waaronder een tegemoetkoming kan worden toegekend voor de verstrekkingen, omschreven in art. 34, eerste lid, 13°, van de wet betr. de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14.07.1994

ondertekenaar
DEMOTTE Rudy - Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
inforumnummer
213914
essentie

Dit besluit wijzigt een aantal maatregelen betreffende de bedragen en de voorwaarden waaronder een tegemoetkoming kan worden toegekend voor de verstrekkingen die door een geïntegreerde dienst voor thuisverzorging gemaakt worden. Het betreft vooral ...

type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren