22.09.2006 BVR wijz. BVR 27.10.1993 houdende uitvoering van het KB nr. 474 van 28.10.1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen

ondertekenaar
VAN BREMPT Kathleen - Vlaams Min. van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen,
inforumnummer
213924
essentie
De sociale werkplaatsen kunnen aanspraak maken op een persoonsgebonden, degressieve loonpremie op basis van het aantal door de minister erkende werknemers. Als aanvulling op de loonpremie kunnen de sociale werkplaatsen aanspraak maken op een toelage voor ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren