31.08.2006 BBHR houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen

ondertekenaar
CEREXHE Benoît - Min. belast met Tewerkstelling, Economie, Wetenschappelijk Onderzoek en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
PICQUE Charles - Min.-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking,
inforumnummer
214089
essentie
De Brusselse regelgeving wordt aangepast ingevolge de wijziging van richtlijn 66/402/EEG van de Raad van 14.06.1966 betreffende het in de handel brengen van zaaigranen. Overtredingen van de bepalingen van dit besluit worden opgespoord, vastgesteld en best ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren