06.10.2006 BVR wijz. van de sectorale regelgeving inzake adoptie in het kader van de operatie Beter Bestuurlijk Beleid

ondertekenaar
VERVOTTE Inge - Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
inforumnummer
214112
essentie
Deze aanpassing van het BVR 19.04.2002 betreffende adoptiediensten die bemiddelen voor binnenlandse kinderen en van het BVR 23.09.2005 betreffende de interlandelijke adoptie beoogt deze regelgevingen ter zake af te stemmen op de bestuurlijke hervorming, e ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren