01.05.2006 Wet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord houdende oprichting van een Nationale Commissie voor de rechten van het kind, gesloten te Brussel, op 19.09.2005, tussen de Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaams Gewest, de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Duitstalige Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie

ondertekenaar
VERHOFSTADT Guy - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
214127
essentie
Het samenwerkingsakkoord dat door deze wet goedgekeurd is, richt een nationale commissie voor de rechten van het kind in. Deze Commissie bestudeert de toestand van de kinderen op het Belgische grondgebied in het algemeen en is belast met de voorstelling v ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren